Sexu je třeba se vyhnout ..

Autorkou se­xu­ál­ní pří­ruč­ky z roku 1894, která je pl­ná rad jak se mi­lo­vá­ní s man­že­lem vyhnout, je Ru­th Smy­thers, man­žel­ka americké­ho pas­to­ra.

„Li­dé jsou od pří­ro­dy zvrá­ce­ní a vět­ši­na z nich ne­vá­há vy­u­žít kaž­dou pří­le­ži­tost k nechutným prak­ti­kám v ne­nor­mál­ních polohách. Že­nu po­plá­cá­va­jí, do­kon­ce jsou schopni tu vlast­ní ohav­nost str­kat do úst ženám,“ pí­še au­tor­ka.

Podívejme se však na některé konkrétní rady:

– před­stí­rej­te úna­vu, ne­moc, ospa­lost a bolesti hla­vy, nej­lé­pe ho­di­nu před spa­ním, abyste se se­xu vy­hnu­la. Hád­ky,…

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?