Rodinná návštěva (02)

Za několik okamžiků bylo po ostychu. Vlasta s Jitkou si začali všímat Libora, jehož kolík byl opravdu výstavní. Jak později přiznal, dívky se jej do sebe předtím v pokoji báli pustit. Libor vylezl z bazénu a vzápětí u něj stála Jitka. Lehce jej levou rukou přidržela…