Prevence bolestí kříže – aneb pánev, kyčle a křížová oblast

Propojení kříže a pánve je důležitou křižovatkou při přenosu síly mezi spodními končetinami, pánví a páteří, proto je to často místo nevhodně namáhané a bolestivé. Přílišná “zatuhlost” kříže je stejně omezující jako velká rozvolněnost této oblasti, která je spojená s nestabilitou vazů a rutinním zatížením kyčelních kloubů. 
Stejně tak postavení kyčlí a celkově dolních končetin nás může ovlivnit. 
Zkusíme se společně podívat hlouběji na problematiku křížového spojení na pánev a svaly…