Prázdniny

Len z izby oproti bolo počuť melódiu akejsi piesne. Zaklopala a vošla som. Dievča stálo otočené chrbtom ku mne. Pozerala sa cez okno na zasnežený svah. Nik tam nebol. Pristúpila som bližšie k nej. Na sebe mala len čipkované nohavičky a tričko, ktoré jej zakrývalo iba pol zadočka…