Mlsání

Hrne se do něj krev, cítíš, jak ho lehce tisknu zuby, abych mohl ten hrášek, dráždit jazykem. Unikají ti hlasité vzdechy a celá se kroutíš, už se neovládáš, jen pozoruješ, jak mi tvoje tělo vychází vstříc, jak se ke mně tiskneš klínem stále naléhavěji a silněji. Když nechám vyklouznou tvůj naběhlý klitoris z mé pusy, zasténáš, jak ti jej ještě zlehka stisknou…