Medik v akci

Ako študent medicíny som bol milovníkom hudby, preto
som sa venoval aj diskotékam a rôznym večierkom. Mal som bohatý archív mo-derných, ale i starších piesní, ktoré vedeli každú spoločnosť dostať do varu. Pre-to som sa dostal na rôzne podujatia.