Květinový příběh

„To mám tak schválně, Dášo,“ vysvětloval jsem funkci odpočívadla. „Sem si totiž vodím sexuchtivé dívky. Kdybych tady měl drátěnku, zapadla by každá do ní jako do korýtka, a to by se pak dobře nešoustalo. Proto tady mám žíněnku a ta se nepronese. Zadeček má každá dívka o hodně výš ..