Jak jsem k dítěti přišla

Posloucháš jako správny hřebec a plníš mě až po okraj… chvíli jen tak ležíme, ale protože ani jeden nemáme dost, tak si tentokráté vylézám já na tebe, určuji tempo, chvíli pomalu, jen tak po okraji, poté sjíždím na té nádheře až k tvým koulím, zatím co ty laskáš má plná prsa… Dlouho se to takto nedá vydržet a ocitám se v orgasmu i já, ty mne rychle doháníš a znovu plníš mé lůno, vysílením padám na tebe…