Indigové děti – děti nové doby

  O „indigových dětech“ jsem vám již psala níže na mém profilu. Přesto cítím, že bych měla toto téma znovu otevřít. Netýká se totiž pouze našich dětí, ale i dospívajících a spousty dospělých. Možná že se v tomto najdete právě i Vy a konečně sami sebe pochopíte. Některé prameny uvádějí, že jsou to děti narozené okolo roku 2000. Skutečnost je  taková, že se zde na této planetě začaly vyskytovat již mnohem dříve (50 – 60 léta minulého tisíciletí), ale v posledních letech se jejich porodnost zvětšuje. Mým cílem je pomoci rodičům těchto dětí, protože je třeba si uvědomit, že tyto děti nám ukazují cestu. Ve skutečnosti se cítí velice sami a nepochopení (i když mnohé z nich mohou být obklopeni láskou). Věřte, že hovořím ze své vlastní zkušenosti. Už nějakou dobu vím, že i já jsem jedno takové indigové dítě. Poznání a pochopení toho, kdo vlastně jsem, je první krok vpřed! Pomozte tedy sobě i svým dětem. Rozpoznání a pojmenování „problému“ (i když tento výraz opravdu nemám ráda), je počátkem řešení.