Fyziologické rozdíly

Fyziologické rozdíly mezi ženami a muži:

ženy mají o cca 20% menší srdce

ženy mají v průměru nižší systolický krevní tlak

ženy mají menší objem plic a nižší plicní funkce

ženy mají cca o 18-25% nižší maximální spotřebu kyslíku

maximální hodnoty srdeční frekvence jsou pro obě pohlaví prakticky stejná

ženy mají cca o 20% nižší kyslíkový tep

ženy mají nižší aerobní předpoklady

ženy mají lepší předpokaldy pro vytrvalostní práci, lépe využívají chemickou energii…