Fotograf (08) – Vzpomínka na Roberta

Obě ženy se nemohly nasytit pohledu na špičky ňader, přibližující se k sobě ze strany, zvláště když se dobře trefily a ty menší – korunující daleko větší základnu – ohnuly do pravého úhlu vyšpulené bradavky na chlapeckých tvarech. Čím byl tento pohyb pomalejší, tím dychtivěji a pozorněji se dámy..