Doučování

Pak jsem cítila jak mě k němu něco přikládá najednou strašná bolest Strčila
jsem ti tam umělý penis.Ležela jsem a třásla se strach a bolestí.Najednou zase ta
palčivá rána přes zadek.